Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Kiên Giang phát triển nhanh và bền vững

(07:13 | 20/03/2018)

   Ngày 19-3-2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; đồng chí Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đứng giữa)
trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 18 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017

 

     Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2018. Theo đó, năm 2017 với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của các ngành, các cấp: Tăng trưởng kinh tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá (7,39%), xếp ở vị trí thứ 6 so với các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thu nhập bình quân đầu người 1.865 USD, đạt 104,71% kế hoạch; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, nhiều sự kiện văn hóa được tổ chức thành công, cùng với dư âm của Năm Du lịch quốc gia 2016, tiếp tục tạo ấn tượng thu hút du khách trong và ngoài nước; công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, củng cố và giữ vững; tổ chức thành công “Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2017”; tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, trong năm có thêm 12 xã được công nhận, nâng tổng số toàn tỉnh có 40/118 xã (đạt 33,9%) và huyện Tân Hiệp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 8,32% xuống còn 6,21%, giảm 2,11% (kế hoạch giảm từ 1-1,5%); phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh, nhất là 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, động viên toàn đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên đạt nhiều thành tích quan trọng, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình, được Đảng và Nhà nước trao tặng 58 Huân chương các loại, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Kiên Giang,  43 huân chương Độc lập các hạng cho gia đình có nhiều liệt sĩ, 14 Huân chương Lao động các hạng, 241 danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 16 Cờ  thi đua của Chính phủ; 124 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu thi đua và Bằng khen cho 5.992 tập thể, cá nhân.

 

     Tại Hội nghị, Ban Thi đua - Khen thưởng đã công bố Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 08 tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh trên các lĩnh vực; công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 18 tập thể đã có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua của các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2017, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 21 tập thể đạt hạng nhì và 06 tập thể đạt hạng ba Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2017.


     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chính thức phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Kiên Giang phát triển nhanh và bền vững”, tập trung các nội dung chính sau: (1) Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); tiếp tục quán triệt sâu rộng tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm từ các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị, qua đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, tạo động lực mới, xung lực mới cho sự phát triển của tỉnh nhà. (2) Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao (đối với cơ quan, tổ chức) và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (đối với cấp huyện, cấp xã) năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 đã đề ra. Tiếp tục nâng cao chất lượng 03 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, đồng thời duy trì và nâng chất lượng các phong trào thi đua chuyên đề như: Phong trào thi đua “Xây dựng giao thông nông thôn - làm thuỷ lợi - trồng cây xanh và bảo vệ môi trường”, “Cải cách hành chính”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… gắn với thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), tạo ra khí thế thi đua sôi nổi,  mạnh mẽ, đều khắp tạo sức bật mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (3) Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ, đúng thẩm quyền và quy trình, có tác dụng động viên, cổ vũ phong trào thi đua; chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; quan tâm khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng những nhân tố mới, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. (4) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động đoàn viên, hội viên, đội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. (5) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thi đua, khen thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ mọi người, mọi nhà hăng hái thi đua làm nhiều việc tốt. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, yếu kém trong thực hiện các quy định của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. (6) Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong tỉnh; tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trau dồi kỹ năng và tạo điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm và vai trò tham mưu của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong tỉnh./.

Hà Chiến - kiengiang.gov.vn