Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 1305/CĐ-BYT
Trích yếu nội dung CÔNG ĐIỆN: về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 02/09/2021
Ngày có hiệu lực 02/09/2021 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác
Người ký duyệt  
Download 1305_CD-BYT.pdf