Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 219/BC-BCĐ
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2019
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 18/12/2019
Ngày có hiệu lực 18/12/2019 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt  
Download 219_BC-BCD.pdf