Thứ tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 58/KH-STTTT
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyển chụng viên chức năm 2019
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 22/11/2019
Ngày có hiệu lực 22/11/2019 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Tổ chức - Cán bộ
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt  
Download 58-2019-KH-STTTT.pdf