Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 82/KH-UBND
Trích yếu nội dung Về hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 22/05/2019
Ngày có hiệu lực 22/05/2019 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CNTT, điện tử
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt  
Download 82_KH-UBNDsigned.pdf