Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 70-HD/BTGTU
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 07/08/2020
Ngày có hiệu lực 07/08/2020 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Tỉnh uỷ
Người ký duyệt  
Download 70-HD_BTGTU.doc