Thứ tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 5255/VPCP-KGVX
Trích yếu nội dung Bổ sung nội dung Công điện số 1063/CĐ-TTg.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 31/07/2021
Ngày có hiệu lực 31/07/2021 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt  
Download 5255_VPCP-KGVX.pdf