Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 166/KH-STP
Trích yếu nội dung Thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 26/01/2021
Ngày có hiệu lực 26/01/2021 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Viễn thông - CNTT
Cơ quan ban hành Các sở, ban, ngành khác
Người ký duyệt  
Download 166-KH-STP.signed.pdf