Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 148/TB-VP
Trích yếu nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2018.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 06/02/2018
Ngày có hiệu lực 06/02/2018 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo
Người ký duyệt  
Download 148_TB-VPsigned.pdf