Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 33/CTr-TU
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sực khỏe nhân dân trong tình hình mới
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày có hiệu lực 29/12/2017 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Tỉnh uỷ
Người ký duyệt  
Download 33-CTr-TU.pdf