Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 674/TGCP-VP
Trích yếu nội dung Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo trong tình hình mới.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 04/06/2021
Ngày có hiệu lực 04/06/2021 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác
Người ký duyệt  
Download 674_TGCP-VP.pdf