Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 40/BC-UBND
Trích yếu nội dung Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 05/02/2021
Ngày có hiệu lực 05/02/2021 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Viễn thông - CNTT
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt  
Download 40_BC-UBND.signed.pdf