Thứ tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 28/2018/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 12/07/2018
Ngày có hiệu lực 12/07/2018 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
TT, Báo chí và Bưu chính
Viễn thông - CNTT
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt  
Download 28-2018-QĐ-TTg.PDF