Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 379-BC/TU
Trích yếu nội dung Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27-4-2009 của Ban Bí thư khóa X về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 12/02/2019
Ngày có hiệu lực 12/02/2019 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Tỉnh uỷ
Người ký duyệt  
Download 379-BC-TU.doc