Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 75/TB-SKHCN
Trích yếu nội dung V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 19/02/2019
Ngày có hiệu lực 19/02/2019 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Các sở, ban, ngành khác
Người ký duyệt  
Download 75-TB-SKHCN.pdf