Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023    

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 1282/UBND-KT
Trích yếu nội dung Về việc cung cấp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn 2020-2021 cho WTO.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 20/08/2021
Ngày có hiệu lực 20/08/2021 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt  
Download 1282_UBND-KT.signed.pdf