Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024    

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 6/BCĐ-TGV
Trích yếu nội dung Về việc tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp chống khai thác IUU.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 18/03/2021
Ngày có hiệu lực 18/03/2021 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt  
Download 6-BCD-TGV.signed.pdf