Thứ tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024    

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 25/BC-UBND
Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, ngày 15/5/2018, của Chính phủ, về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 21/01/2019
Ngày có hiệu lực 21/01/2019 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt  
Download 25_BC-UBNDsigned.pdf