Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Bưu chính - Viễn thông

Xem với cỡ chữAA

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng

(13:52 | 19/06/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2036-QÐ_BTTTT_201611241004404000_20161124092214182180.pdf