Thứ tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024    

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 29/12/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 31/01/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 16/12/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 16/01/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ từ NSNN một số nội dung giảm nghèo về thông tin thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 05/12/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 05/01/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 23/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 23/12/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (Sở Nội vụ)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 18/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 19/12/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về Danh mục dự án, công trình phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 14/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 14/12/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, định mức cho hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:18 | 04/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:19 | 04/12/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách đặc thù nâng cao chất lượng dạy và học của Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt và các trường phổ thông đến năm học 2025-2026

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:14 | 04/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:14 | 04/12/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Trưng cầu ý kiến Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) Du lịch Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:15 | 22/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:16 | 30/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:27 | 11/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:27 | 20/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến